ໝາເກືອບ 10 ໂຕລຸມກັດຍາພໍ່ເຈັບໜັກສົມຄວນ

ຍາຄູສະມຸຄະນິດສອນ ປັນຍາວິຊຸໂຣ ໄວ 68 ປີມີບາດແຜເຕັມໂຕ ຍ້ອນຖືກແຂ້ວໝາກັດ ແລະຍັງມີແຜຈີກຂາດເກືອບ 50 ບ່ອນຕ້ອງຫຍິບລວມຫຼາຍກວ່າ 20 ເຂັມ ຕອນນີ້ຍັງນອນຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍ ພາຍຫຼັງຖືກໝາເກືອບ 10 ໂຕລຸມກັດໃນຂະນະອອກບິນທະບາດ. ເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພືດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ…

Continue Reading