ສັບປ່ຽນໜ້າທີ່ກັນລະຫວ່າງ 2 ຂະແໜງການ ພັດທະນາຄຸູ ກັບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສກຂ ອັດຕະປື

2 ຂະແໜງການສຶກຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີພິທີການມອບ-ຮັບໜ້າວຽກໃໝ່ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງພັດທະນາຄູ ກັບ ຂະແໜງການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນ ພາຍຫລັງທີ່ສຳເລັດການປະກາດປັບປຸງ ໂຄງ ປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ປະຈຳປີ 20180 ຂອງ ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ…

Continue Reading