ແທ້ຫຼືບໍສານເຄມີໂຮງງານ ຂ້າສັດລ້ຽງ-ສັດນ້ຳຕາຍທີ່ສະຫວັນນະເຂດ

ມື້ນີ້ມີຂ່າວມາອີກແລ້ວ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກປະຊາຊົນບອກວ່າມີສັດລ້ຽງສັດນ້ຳຕາຍຢາຍກັນໄປທົ່ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດລ້ຽງແລະປາກົບທີ່ຢູ່, ໄດ້ກິນນ້ຳທີ່ໂຮງງານປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໃສ່. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງປະຊາຊົນເຂດນັ້ນວ່າ ຕອນເຊົ້າວັນ 10/5/2018 ໂຮງງານສັນເປເປີ້ບ້ານມັນຈີ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເຄມີລົງໃສ່ຫ້ວຍກີໄຫຼລົງສູ່ເຊບັ້ງຫຽງ ເຮັດໃຫ້ສັດປະເພດກົບ, ຫ້ອຍ, ປູ, ປາ ໃນນ້ຳຕາຍໄຫຼນອງ ງົວຄວາຍອີກຈຳນວນໜຶ່ງຕາຍ ຍ້ອນສາຍເຫດມາຈາກນ້ຳເຄມີຂອງໂຮງງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ສັດລ້ຽງ-ສັດນ້ຳຕາຍຍ້ອນສານເຄມີໃນໂຮງງານແທ້…

Continue Reading