ໃໝ່!!!ນະຄອນຫຼວງພະບາງປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາການນຳໃຊ້ເງິນຕາ

  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຊົມເຊີຍ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີ່ຈະເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເງິນ ໂດຍສະເພາະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບລາວ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 10  ພືດສະພາ 2018 ຜ່ານມາທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຈິ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະນຳໃຊ້ເງິນກີບນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະການຊຳລະເມັດເງິນເພື່ອຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຕ່າງໆຄວນເປັນສະກຸນເງິນຂອງຊາດ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫຼວງພະບາງໄດ້ມີໜັງສືແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ…

Continue Reading