ຜູ້ແທນປະຊາຊົນລົງຢ້ຽມຢາມຄວາມທຸກສຸກຊາວບ້ານທີ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ

ວັນທີ 15 ພືດສະພາ 2018 ນີ້ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຊຽງຮ່ອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີ(ຜູ້ແທນທີ່ປະຊາຊົນເລືອກມາເປັນຕົວແທນຕົນເອງເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ) ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມການກວດກາການຈັດຕັງປະຕິບັດ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢູ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ນຳພາທີມງານໂດຍ ຂອງທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ…

Continue Reading