ສຳຫຼວດຕົນເອງວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດຫຼືບໍ່? ດ້ວຍ5 ຂໍ້ຄິດດີໆ ລອງອ່ານເບິ່ງວ່າເຮົາມີຈັກຂໍ້ແລ້ວ

ເຮົາມັກເບິ່ງເຫັນແຕ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນອື່ນ ໂດຍທີ່ອາດບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າກ່ອນທີ່ເຂົາຄົນນັ້ນຈະກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້ນັ້ນເຂົາມີແບບແຜນຊີວີດ ແລະ ຄວາມອົດທົນສຳໃດ? ຫລືລົ້ມມາຈັກຄັ້ງແລ້ວ ທໍ້ມາຈັກເທື່ອ ແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເຮົາຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງກັບມາທີ່ໂຕເຮົາ ລອງສຳຫຼວດກວດກາຕົນເອງຄືນໃຫມ່ເບິ່ງ ຢ່າມົວແຕ່ເບິ່ງຜົນສຳເລັດຂອງຕົນອື່ນ ໂດຍທີ່ຕົນເອງບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງ ຫລື ບໍ່ຍອມຮັບບັນຫາເພື່ອປັບປຸງພັດທະນາຕົນເອງ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນນັ້ນນີ້  ແລະວາງແຜນໄປຫນ້າເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ລົງມືເຮັດຈັກເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນມາສຳຫຼວດໂຕເອງກັນເບິ່ງ ວ່າທີ່ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັນທຸກມື້ນີ້ເຮົາຈຸດມຸງໝາຍທີ່ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ…

Continue Reading

ມາເບິ່ງກົດໝາຍປາບພະນັກງານບໍ່ດີ ມີຫຍັງເດັ່ນແດ່?

ພະນັກງານໃນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຢາກເນັ້ນເຖິງພະນັກງານທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ຈໍາເພາະເຈາະຈົງຂົງເຂດໃດ ເພາະວ່າຖ້າເປັນພະນັກງານຂົງເຂດລັດ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າລັດຖະກອນ ກໍ່ມີດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເພິ່ນໄດ້ສ້າງເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃນທົ່ວປະເທດ ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນລະອຽດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະໂທດຂອງພະນັກງານລັດ ( ລັດຖະກອນ…

Continue Reading

4 ກົນລະຍຸດ ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດຮ່ວມກັນ

ໃຜໆຕ່າງກໍ່ຕ້ອງການສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ສຸດທັງນັ້ນ ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ບໍລິສັດຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດີ, ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຫວັງຜົນຕໍ່ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ການທີ່ຈະຜະລິດພະນັກງານໃຫ້ເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼາຍໆປັດໄຈປະກອບກັນ, ຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືກັນທັງຝ່າຍບໍລິສັດ ແລະ ຝ່າຍພະນັກງານເອງເພື່ອຈະໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ໜັງສືພິມພວກເຮົາຈຶ່ງນຳເອົາ 4 ວິທີ ການສ້າງພະນັກງານຄຸນນະພາບມານຳສະເໜີຄື: ຄັດສັນຢ່າງມີຄຸນນະພາບການຈະສ້າງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຂຶ້ນມາຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສະເໝີ ການພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງພະນັກງານເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຈະຕ້ອງເລີ່ມພິຈາລະນາກັນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສຳພາດງານເພື່ອຄັດເລືອກບຸກຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກເພາະການທີ່ຈະໄດ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງມີຄຸນນະພາບນັ້ນຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍເລືອກຮັບພະນັກງານທີ່ມີສັກກະຍະພາບທີ່ເໝາະສົມຈາກພາຍໃນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຄັດເລືອກເພາະມີຕຳແໜ່ງວ່າງ,…

Continue Reading