ສຳມະນາ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານໃນລາວ

0
330

ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ, ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຮ່ວມກັບອົງການການເງິນສາກົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບຂອບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ. ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ, ທ່ານ Kuno Kazuhiro ອັກຄະລັດຖະທູດຢີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາກພາກສ່ວນ.

ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນກຳລັງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍໃນຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບຊັບສິນ, ຄວາມພໍພຽງຂອງທຶນ ແລະ ກຳໄລທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນສືບຕໍ່ຖ່ວງດຶງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາ ຄານທຸລະກິດ. ໃນສະພາບທີ່ການລົງທຶນທີ່ກວມເຖິງ 90% ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຄຸ້ມ ຄອງຂອງທະນາຄານຍັງຕ້ອງມີການປັບປຸງ, ການຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ.

Cr: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here