ຈະເລີ່ມປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ  ສຳການນຳເຂົ້າພາຫະນະ 

0
605

ໃນວັນສຸກທີ 18 ພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ໄດ້ມີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືເພື່ອທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ, ໂດຍການລົງນາມຂອງທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາຫານຫົວໜ້າກົມພາສີ ກັບ ທ່ານ ປອ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ, ມີບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ, ພະນັກນັກ-ລັດຖະກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອກໍານົດສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (Lao National Single Window – LNSW) ແມ່ນລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນແບບລວມສູນທີ່ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຂະແໜງຂອງພາກລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການຂໍ ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບອອນລາຍແບບຄົບວົງຈອນກັບພາກລັດ, ຊຶ່ງຜູ້ປະກອບການສາ ມາດຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວກັບພາກລັດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຫ້ອງການ ຫຼື ສຳນັກງານລັດດ້ວຍຕົນເອງຄືກັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍສາມາດກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດອະນຸມັດເອກະສານໄດ້ທາງອອນລາຍເຊັ່ນກັນ.


ໄລຍະທຳອິດລະບົບປະກອບມີ 2 ໂມດູນຫຼັກຄື: ໂມດູນການອອກໃບອະນຸຍາດ (E-Permit) ແລະ ໂມດູນກັບກັບການຂົ່ນສົ່ງສິນຄ້າ (Manifest). ປະຈຸບັນການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວໄດ້ສຳເລັດຕົ້ນແບບຂອງລະບົບ, ຊຶ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບກົມການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອທົດລອງອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າພາຫະນະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງຊຶ່ງເຫັນວ່າລະບົບມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮູ້ການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອນທີ່ມີການປ້ອງກັນຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ລະບົບ LNSW ລະຫວ່າງກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້, ກົມຂົນສົ່ງຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກນິກການນຳເຂົ້າຍານພະນະໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ກະທັດຮັດກວ່າເກົ່າ. ຊຶ່ງຜູ້ປະກອບການສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍໃບອະນຸຍາດຈາກກົມຂົນສົ່ງແບບອອນລາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຖືເປັນໝຶ່ງໃນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດຂອງວຽກງານ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຂອງອາຊຽນໃນອານາຄົດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກະຊວງການເງິນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here