ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

0
1664

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າ ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ພາຫະນະ. ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຊາບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 0420/ກງ, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2018.

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການອະນຸມັດ ສຳລັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ນຳໃຊ້ທຶນຮອນຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນການນຳເຂົ້າ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້. ໂດຍມອບໃຫ້ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີການຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າ ແລະ ສະເໜີຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ. ກົມພາສີເປັນຜູ້ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕັດແຜນການນຳເຂົ້າຕົວຈິງ ຕາມການອະນຸມັດໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

 

ແຫລ່ງທີ່ມາຈາກ: http://www.laotradeportal.gov.la

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here