ດີບ່ອນໃດ ຖ້າຊຳລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານທະນາຄານ?

0
816

ດັ່ງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ດີແລ້ວວ່າ ທີ່ດິນເປັນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະໃຜໆກໍ່ຕ້ອງການ ໃນເວລາດຽວກັນການເສຍພາສີທີ່ດິນແມ່ນປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ພ້ອມທັງຕື່ນຕົວໄປເສຍໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເສຍຢູ່ບ້ານ ແຕ່ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປມີຮອດ 6 ທະນາຄານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນເຂົ້າໄປຈ່າຍພາສີສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຕົນໃນມູນຄ່າທີ່ຍຸຕິທຳທີ່ສຸດ ປະຢັດເວລາອີກຕ່າງຫາກ.

ແນ່ນອນເວລາມີລະບົບໃໝ່ເຂົ້າມາອາດຈະມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ການຈ່າຍຢູ່ບ້ານກັບຈ່າຍຢູ່ທະນາຄານ ເນື່ອງຈາກຈ່າຍຢູ່ບ້ານຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະໃຊ້ບຸກຄະລາກອນຂອງບ້ານ ສະນັ້ນ ມູນຄ່າກໍ່ອາດສູງກວ່າເປັນທຳມະດາ ແຕ່ເມື່ອມາຈ່າຍຜ່ານອີເລັກໂຕຣນິກກໍ່ຈະຖືກລົງ, ບໍ່ຈຳເປັນຂີ່ລົດຕາກແດດຕາກລົມໄປເສຍພາສີທີ່ດິນ ທີ່ສຳຄັນເງິນທຸກກີບທີ່ຈ່າຍເຂົ້າລະບົບຈະໂອນໄປຫາບັນຊີຂອງລັດ ເປັນຂອງປະເທດຊາດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.


ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະຍຸຕິທຳແກ່ປະຊາຊົນ ທັງປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນການຫັນທິດການບໍລິຫານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ດີຈີຕອນທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້, ງົບເງິນເຂົ້າລັດ ສາມາດອັດຊ່ອງວ່າງຂອງເງິນພາສີອາກອນຮົ່ວໄຫລລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ພືດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1630/ກງ, ມອບໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ(ທຄຕລ) ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາລະບົບຮັບຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານ.


ພ້ອມດຽວກັນກະຊວງການເງິນເອງກໍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບໃຫ້ກັບພະນັກ ງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພະນັງການຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ມີການທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ມາຮອດປະຈຸບັນລະບົບແມ່ນສົມບູນແລ້ວ ສາມາດເປີດໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມໄດ້ຈິ່ງມີພິທີເຊັນສັນຍາກັບ 6 ທະນາຄານ ເພື່ອຮັບຊຳລະພາສີທີ່ດິນແກ່ປະຊາຊົນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2018 ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


6 ທະນາຄານທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຮັບ ຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນປະກອບມີ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານລາວ-ຈີນ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າສາກົນ.


ສຳລັບວິທີການຊຳລະແມ່ນເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ໄປຈ່າຍຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ, ເຄົ້າເຕີບໍລິການ ໃນທົ່ວລະບົບຂອງ ທຄຕລ, ຜ່ານ App BCEL ONE, ຜ່ານຕົວແທນຮັບຊຳລະ ຄ່າພາສີທີ່ດິນ 6 ທະນາຄານ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສາຂາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສ່ວນເອກະສານທີ່ຈະນຳໄປເສຍພາສີທີ່ດິນບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍຂໍພຽງ ໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ ພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນຊຳລະປີຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານລຳລະ ເຊິ່ງສາມາດນຳ ໃຊ້ສະບັບສຳເນົາ ຫຼື ຕົ້ນສະບັບກໍ່ໄດ້ ໄປຍື່ນຕໍ່ພະນັກງານທະນາຄານ ຫຼັງຈາກເສຍພາສີແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຊຳລະ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນເປັນອັນວ່າສິ້ນສຸດພາລະກິດໃນປີນັ້ນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here